ajankohtaista

Kiitos juhlaseminaariin osallistuneille

Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia juhlaan osallistuneita! Kiitos myös seminaarissa vierailleille luennoitsijoille, Martien Kooymanille ja Juha Siltalalle, jotka virittivät meitä antoisiin keskusteluihin tämän päivän yhteisökuntoutuksesta ja työelämästä.

Tästä on hyvä jatkaa yhteistä taivalta kohti huippuyhteisöjä!