BLOGI

Onnistumisen kulttuuri vaatii uusia tekoja

Reetta Kekkonen
Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen
19.2.2019

”Olemme kasvaneet Huippuyhteisöksi” – Tämä huudahdus tuli erään asiakkaamme suusta. Hän koki, että heidän yhteisöstään oli tullut huippuyhteisö. Miten se oli onnistunut?

Jaa blogikirjoitus somessa

Onnistuminen ja onnistumisen kulttuuri voidaan saada osaksi yhteisön kulttuuria, kun ei puhuta aina siitä mikä on huonosti tai miten kaikki voisi olla paremmin vaan aletaan nähdä onnistuminen toteutuneena – me onnistumme ja luomme yhdessä jotain sellaista hyvää, mikä kantaa meitä eteenpäin huippuyhteisöksi. Se edellyttää yhteistä aikaa, yhteistä suuntaa ja ymmärrystä siitä, mitä asioilta halutaan ja vaaditaan. Kun johtamisessa on suunta kohti hyviä asioita, yhteistä tekemistä ja selkeitä rakenteita, syntyy yhteinen näkemys ja luottamus: ME TEIMME SEN!

Hyvin monessa yhteisössä edetään kohti kurjuutta, työntekijöitä on liian vähän suhteessa tehtävään asiakastyöhön. Asiakkaat jäävät yksin riitelemään toistensa kanssa ja henkilökunta pyrkii löytämään aikaa olla asiakkaiden kanssa. Turvallisuus tukee yhteistä onnistumista ja yhdessä olemisen ja välittämisen tunne auttaa ihmisiä rakentamaan omaa elämäänsä. Turvattomuus, mikä syntyy vähäisestä läsnäolosta ja vuorovaikutuksesta, lisää ristiriitoja ja mitättömyyden kokemusta. Vuorovaikutusosaamisesta on tullut nykyisin yhä tärkeämpää työelämän ja työtehtävien monimutkaistuessa ja työntekijöiden paineiden lisääntyessä varsinkin sosiaali- ja terveysalalla.

Vuorovaikutusosaaminen on määritelty mm. Sitran (2017) yhdeksi keskeiseksi tulevaisuuden osaamisalueeksi työyhteisöissä ja asiakastyössä. Vaativa ja monisyinen työskentely sekä työyhteisöissä että asiakastyössä vaatii hyviä työyhteisötaitoja ja myös dialogisuutta. Sitä varten tarvitaan riittävästi foorumeita ja tilaisuuksia, missä voidaan tutkia ja tarkastella työn tekemistä, saada yhteinen ymmärrys sekä sopia käytänteistä työyhteisön kesken. Yhteisten palavereiden ja kehittämispäivien pitäminen tuntuu vain monessa organisaatiossa olevan ”menneen talven lumia”. Työntekijöiden työajat on määritelty siten, ettei yhteistä aikaa enää ole missä suunnitella työtä ja vaihtaa asiakkaisiin liittyviä ajatuksia ja tietoja. Myös työnohjausta on monessa organisaatiossa vähennetty dramaattisesti, aiemmin työnohjausta oli noin kerran kuukaudessa, nyt vain 4-6 kertaa vuodessa. Saman aikaisesti hoitohenkilökunnalle on sälytetty valmistelevia ja avustavia työtehtäviä niin paljon, että työssä vallitsee jatkuva kiire ja huonosti tehdyn työn tunne. Nyt jos koskaan on todella tärkeää pysähtyä yhdessä miettimään, mitä työltä halutaan ja vaaditaan, miten voimme onnistua työssämme ja sanoa, me teimme sen yhdessä.

Organisaatioiden on korkea aika alkaa arvostaa työntekijöitään voimavarana, joka luo onnistumisen kulttuurin ja huippuyhteisön maineen organisaatioon. Kyllä julkisuudessa on paljon miellyttävämpää olla esillä Huippuyhteisönä ja onnistujana kuin laiminlyötyjen työolosuhteiden ja hoitopalvelujen rakentajana. Tähän tarvitaan osaavaa ja innostunutta henkilökuntaa sekä henkilökunnalle aikaa keskustella ja suunnitella yhdessä työtä ja sen käytänteitä. Siihen tarvitaan foorumeita ja työnohjausta, mitkä mahdollistavat työhyvinvoinnin lisääntymisen ja sitä kautta yhdessä pyrkimisen kohti voimaantuvaa Huippuyhteisöä!

Hyvinvoiva henkilöstö ja toimivat rakenteet ovat organisaation menestymisen edellytys!

Lue lisää samasta aiheesta

Esimies - työyhteisön muutosvoima?

24.5.2019
Saija Mänttäri
Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen

Miten esimiehet pärjäävät muuttuvassa työelämässä? Auttavatko vanhat esimiestyön opit enää eteenpäin? Tarvitaanko esimiehiä edes enää muuhun kuin sähköisten lomakkeiden täyttämiseen?

Lue blogikirjoitus

Kohti Parviyhteisöä

11.6.2018
Reetta Kekkonen
Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen

Työyhteisöissä on tehty jo pitkään ”tiimityötä”. Kysyä voidaan, onko se todellista ryhmä/ yhteisötyötä vai enemmänkin yksilöiden tekemää työtä rinnakkain.

Lue blogikirjoitus

Yhteisö ja johtaminen - yhteisöllinen johtaminen?

1.6.2018
Mika Huovinen
Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen

Johtaminen on toimintaa, jonka avulla ihmisten voimavaroja pystytään hankkimaan, kohdentamaan ja hyödyntämään tehokkaasti jonkin tavoitteen saavuttamiseksi.

Lue blogikirjoitus

Yhteisötyönohjaajan ajatelmia: Yhteisöllisyyden punainen lanka

5.6.2018
Johan Vartiainen
Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen

Perusasenteeni sinua kohtaan on ystävällinen ja sinä vastaat siihen omalla tavallasi. Se, miten siihen vastaat, rakentaa suhdettamme edelleen. Minun valittavakseni jää, miten kohtaan sinut.

Lue blogikirjoitus