Johtamisen koulutukset

Kasva kaikkien alaistesi suosikkijohtajaksi.

Kenelle?
Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveydenhuollon alalla sekä opetus- ja kasvatusalalla toimiville esimiehille ja johtajille.
Toteutus ja kesto
Koulutus koostuu viidestä kahden päivän jaksosta, yhteensä 10 päivästä. Lisäksi koulutukseen kuuluu aihepiirin kirjallisuuden lukemista ja tehtäviä.

Yhteisöllisyys voimavaraksi johtajuuteen-koulutus

Yhteisöllinen johtaminen osallistaa jokaisen työyhteisön jäsenen toimimaan työyhteisön yhteiseksi hyväksi. Koulutus antaa tiedot, taidot ja välineet yhteisölliseen esimies- ja johtamistyöhön.

Sisältö

Perustehtävän merkitys työssä, yksilön ja yksikön toiminnan tukeminen

Myötätunto ja empatia arjen käytäntöjen johtamisessa

Henkiökohtaisen johtamisotteen löytäminen, johtamisen identieetin hahmottuminen ja johtajan rooli

Johtamista tukevan vuorovaikutuksen ja kommunikaation rakentaminen

Johtamisen keskeiset prosessit: päätöksenteko, ongelmien ratkaiseminen, konfliktien käsittely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen