Koulutukset

Huippuyhteisöt on koulutus-, työnohjaus- ja coachingpalveluja tarjoava yritys. Olemme erikoistuneet sosiaali- ja terveysalan, sekä kasvatus- ja opetusalan vaatimuksiin. Monipuolisen osaamisemme ansiosta palvelemme myös muiden alojen toimijoita – niin yksilöitä kuin yrityksiä.

Valitse aihe

Kriisityön koulutukset
Yhteisöhoidon koulutukset
Työhyvinvoinnin koulutukset
Johtamisen koulutukset
Ohjaajakoulutukset
Koulutuskalenteriin
Toimivat menetelmät apuna kriisityössä
Kriisit ovat osa elämäämme. Joudumme kokemaan pieniä ja suurempia onnettomuuksia, vaikeita menetyksiä ja katastrofeja. Myös rankat työtehtävät voivat aiheuttaa henkistä kuormaa ja traumoja. Traumaattisten tapahtumien vaikutukset yksilöiden, perheiden, auttajien ja yhteisöjen elämään voivat olla merkittäviä.

Debriefing ja defusing ovat purkumenetelmiä, joiden avulla pystytään käsittelemään traumaattisia tapahtumia. Koulutus tutustuttaa osallistujat debriefing- ja defusing-menetelmiin ja niiden käyttömahdollisuuksiin kriisityössä. Menetelmiä voi soveltaa missä tahansa yhteisössä tai yksilön elämäntilanteessa, kun on kohdattu henkisesti kuormittava kokemus ja halutaan huolehtia arjen työn jatkumisesta kriisin jälkeen.

Kriisityön koulutukset

Defusing-koulutus

Defusing- eli purkukokousmenetelmä on kriisityönmenetelmä, jonka avulla käydään tuoreeltaan, joko työvuoron aikana taitavallisimmin sen lopuksi, läpi rankat työkokemukset koulutetun ohjaajanjohdolla. Purkukokous on yksi keino edistää työntekijöiden henkistähyvinvointia ja ylläpitää työkykyisyyttä.
Kenelle?
Soveltuu kriisityön ohjaamisestakiinnostuneille, jotka kaipaavat perustietämystä defusing-menetelmästä jahaluavat mahdollisesti ottaa sen käyttöön omassa yksikössä.
Toteutus ja kesto
3 päivää
Sisältö
  • Työelämässä kohdattavat järkyttävät tilanteet ja niiden vaikutukset työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen
  • Defusing-menetelmän esittely, tarkoitus, käyttö ja hyödyt
  • Miten juurruttaa menetelmä oman yksikköön?
  • Omasta jaksamisesta huolehtiminen
  • Mitä ihmiselle tapahtuu, kun mieltä järkyttävä tilanne yllättää
Kenelle?
Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveydenhuollossatyöskentelevilleammattilaisille, kunnallisissa kriisiryhmissä mukanaolevilletai niihin haluaville sekä muissa organisaatioissa toimivillekriisityöstä kiinnostuneille henkilöille.
Toteutus ja kesto
3 päivää. Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti javuorovaikutuksellisesti. Oppiminen perustuu kouluttajien ja koulutettavientietoon ja kokemuksiin. Sisältää teoriaa ja ryhmätyöskentelyä.

Debriefing-ohjaajakoulutus

Debriefing-ohjaajakoulutuksen tavoitteena on antaavalmiuksia ymmärtää ja auttaa onnettomuuteen, kriisiin tai muuhuntraumaattiseen tilanteeseen joutuneita ja sen läheltä kokeneita.Debriefing-ohjaajakoulutus on menetelmäkoulutus, joka valmentaa sekätiedollisesti että kokemuksellisesti debriefing-istunnon ohjaamiseen.

Debriefing- ja defusing- menetelmät osana kriisityötä

Debriefing ja defusing ovat menetelmiä, joiden avulla pystytään käsitellä traumaattisia tapahtumia. Koulutus tutustuttaa osallistujat debriefing- ja defusing-menetelmiin ja niiden käyttömahdollisuuksiin kriisityössä.

Defusing-koulutus

Defusing- eli purkukokousmenetelmä on kriisityönmenetelmä, jonka avulla käydään tuoreeltaan, joko työvuoron aikana taitavallisimmin sen lopuksi, läpi rankat työkokemukset koulutetun ohjaajanjohdolla. Purkukokous on yksi keino edistää työntekijöiden henkistähyvinvointia ja ylläpitää työkykyisyyttä.
Kenelle?
Soveltuu kriisityön ohjaamisestakiinnostuneille, jotka kaipaavat perustietämystä defusing-menetelmästä jahaluavat mahdollisesti ottaa sen käyttöön omassa yksikössä.
Toteutus ja kesto
3 päivää

Sisältö

Työelämässä kohdattavat järkyttävät tilanteet ja niiden vaikutukset työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen

Defusing-menetelmän esittely, tarkoitus, käyttö ja hyödyt

Miten juurruttaa menetelmä oman yksikköön?

Omasta jaksamisesta huolehtiminen

Mitä ihmiselle tapahtuu, kun mieltä järkyttävä tilanne yllättää

Defusing-ohjaajakoulutus

Defusing-ohjaajakoulutuksentavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää rankkoja työtehtäviä jatyöhön liittyviä tilanteita kokeneita, heidän reaktioitaan ja tarpeitaan. Defusing-ohjaajakoulutusvalmentaa tiedollisesti ja kokemuksellisesti purkukokouksen ohjaamiseen.
Kenelle?
Defusing-ohjaajakoulutus sopii hyvin kriisiryhmissätoimiville ja kriisityötä organisoiville henkilöille, ns. ensilinjan auttajille(palo-ja pelastustoimi, poliisi, ensihoitajat) sekä sosiaali-, terveys- jaopetustoimessa toimiville, samoin vartiointitehtäviä hoitaville. Koulutus sopiierinomaisesti myös työterveyshuoltoon, jonka edustajat voivat tukea ja auttaaasiakasorganisaatioitaan ja niiden jäseniä.  
Toteutus ja kesto
3 päivää. Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti javuorovaikutuksellisesti. Oppiminen perustuu kouluttajien ja koulutettavientietoon ja kokemuksiin. Sisältää teoriaa ja ryhmätyöskentelyä.

Sisältö

Peruskäsitteet: mm.trauma, stressi, traumaperäinen stressihäiriö

Traumaattisettyötilanteet ja niiden vaikutukset työhyvinvointiin; kokemuksia

Defusing eli purkukokous

Defusingin ja debriefingin erot ja yhtäläisyydet

Harjoituskokoukset

 Arviointia menetelmän käyttökelpoisuudesta arjessa

Käytännön kehittämistarpeet omassa organisaatiossa defusing-menetelmän käyttöönottoa varten

Kenelle?
Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveydenhuollossatyöskentelevilleammattilaisille, kunnallisissa kriisiryhmissä mukanaolevilletai niihin haluaville sekä muissa organisaatioissa toimivillekriisityöstä kiinnostuneille henkilöille.
Toteutus ja kesto
3 päivää. Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti javuorovaikutuksellisesti. Oppiminen perustuu kouluttajien ja koulutettavientietoon ja kokemuksiin. Sisältää teoriaa ja ryhmätyöskentelyä.

Debriefing-ohjaajakoulutus

Debriefing-ohjaajakoulutuksen tavoitteena on antaavalmiuksia ymmärtää ja auttaa onnettomuuteen, kriisiin tai muuhuntraumaattiseen tilanteeseen joutuneita ja sen läheltä kokeneita.Debriefing-ohjaajakoulutus on menetelmäkoulutus, joka valmentaa sekätiedollisesti että kokemuksellisesti debriefing-istunnon ohjaamiseen.

Sisältö

Traumaattiset tapahtumat ja niiden aiheuttamat reaktiot

Kriisin vaiheet ja auttamistyö

Peruskäsitteitä psykososiaalisesta tuesta ja palveluista

Debriefing psykologisena auttamismenetelmänä

Oma persoona työvälineenä kriisityössä

Sijaistraumatisoituminenja omasta jaksamisesta huolehtiminen

Harjoitusistunnot

Syventävät debriefing- ja defusing-koulutukset

Koulutuksissa päivitetään ja syvennetään debriefing-ja defusing-ohjaajina toimivien tietoja ja osaamista. Peruskysymysten lisäksikoulutuksessa pureudutaan vaativiin ja haastaviin tapahtumiin ja tilanteisiinohjaajan työssä. Koulutuksissa pohditaan myös ohjaajan omaa jaksamista jastressinhallintaa, joten koulutukset antavat myös vahvistusta omalleohjaamistyölle.
Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu defusing- ja/tai debriefing-ohjaajakoulutuksenaiemmin käyneille sekä ohjaajina toimiville, joilla on hallussa kyseisten menetelmienperusteet.
Toteutus ja kesto
2 päivää. Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti javuorovaikutuksellisesti. Oppiminen perustuu kouluttajien ja koulutettavientietoon ja kokemuksiin. Koulutuksissa hyödynnetään case-työskentelyä, millätuetaan käsiteltävien aiheiden käytännönläheisyyttä ja sovellettavuuttaarjessa.

Sisältö

Mitä ihmiselle tapahtuu, kun mieltä järkyttävä tilanne yllättää

Työelämässä kohdattavat järkyttävät tilanteet ja niiden vaikutukset työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen

Defusing-menetelmän esittely, tarkoitus, käyttö ja hyödyt

Miten juurruttaa menetelmä oman yksikköön?

Omasta jaksamisesta huolehtiminen