Kriisityön koulutukset

Kun apua tarvitaan. Meiltä saat eväät kriisien jälkeiseen johtamiseen ja työyhteisön tukemiseen.

Defusing-ohjaajakoulutus

Kenelle?
Soveltuu kriisityön ohjaamisestakiinnostuneille, jotka kaipaavat perustietämystä defusing-menetelmästä jahaluavat mahdollisesti ottaa sen käyttöön omassa yksikössä.
Toteutus ja kesto
3 päivää
Sisältö
  • Työelämässä kohdattavat järkyttävät tilanteet ja niiden vaikutukset työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen
  • Defusing-menetelmän esittely, tarkoitus, käyttö ja hyödyt
  • Miten juurruttaa menetelmä oman yksikköön?
  • Omasta jaksamisesta huolehtiminen
  • Mitä ihmiselle tapahtuu, kun mieltä järkyttävä tilanne yllättää
Kenelle?
Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveydenhuollossatyöskentelevilleammattilaisille, kunnallisissa kriisiryhmissä mukanaolevilletai niihin haluaville sekä muissa organisaatioissa toimivillekriisityöstä kiinnostuneille henkilöille.
Toteutus ja kesto
3 päivää. Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti javuorovaikutuksellisesti. Oppiminen perustuu kouluttajien ja koulutettavientietoon ja kokemuksiin. Sisältää teoriaa ja ryhmätyöskentelyä.

Debriefing-ohjaajakoulutus

Debriefing on psykologinen jälkipuintimenetelmä, jossa kriisiä puretaan ammattilaisen kanssa muutaman päivän kuluttua tapahtuneesta. Tarkoitus on käydä tapahtunut seikkaperäisesti läpi niin, että tapahtuneesta muodostuu todenmukainen kuva, jota shokkitila tai omat tunteet eivät pääse sekoittamaan.