Työnohjaaja- ja Coachkoulutukset

Hanki itsellesi pätevyys työyhteisöjen ohjaamiseen.

Yhteisötyönohjaaja- ja coachkoulutus

Koulutus antaa pätevyyden toimia työnohjaajana, yhteisötyönohjaajana, coachina ja yhteisöcoachina. Kouluttautuneet rekisteröidään Coach-sertifikoitujen listalle.
Kenelle?
Koulutus sopii työnohjaajan tai coachin työstä ja työyhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneille, alasta riippumatta. Soveltuu erinomaisesti myös jo työnohjaajana toimiville, jotka haluavat kehittää yhteisöllistä ja dialogista työskentely otettaan sekä osaamistaan työyhteisöjen ohjaamisessa.
Toteutus ja kesto
Koulutuksen laajuus on 82 opintopistettä. Työskentely jakautuu seuraavasti:
 • 33 päivää kontaktiopetusta, kolmen päivän jaksoissa (yht. 231 tuntia).
 • Kontaktijaksojen välinen työskentely (mm. kirjalliset tehtävät, alan kirjallisuuteen perehtyminen lukupiireissä, henkilökohtaisen  päiväkirjan pitäminen, verkkotyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentely).
 • Oman työnohjausryhmän ohjaaminen (vähintään 20 istuntoa).
 • Coach-ryhmän ohjaaminen (vähintään 10 istuntoa/yksi prosessi).
 • Kirjallisen lopputyön tekeminen ryhmätyönä.
 • Vertaisryhmältä saatu työnohjaus/coachaus (10 istuntoa).
Sisältö
 • Koulutuskäytäntöjen ja ryhmien muodostaminen
 • Työnohjauksen ja coachingin teoria
 • Vuorovaikutus ja dialogi
 • Ryhmä- ja yhteisödynamiikka
 • Yhteisöllisyys, kokemuksellisuus ja yhteisön prosessikeskeinen kehittäminen
 • Ohjaajan itsetuntemuksen lisääminen ja ohjausetiikka
 • Kriisit työyhteisössä
 • Toiminnallisuus ja elämyksellisyys työnohjauksessa