Tietosuojaseloste

Huippuyhteisöt on koulutus-, työnohjaus- ja coachingpalveluja tarjoava yritys. Olemme erikoistuneet sosiaali- ja terveysalan, sekä kasvatus- ja opetusalan vaatimuksiin. Monipuolisen osaamisemme ansiosta palvelemme myös muiden alojen toimijoita – niin yksilöitä kuin yrityksiä.

1. Rekisterinpitäjä

Tämän selosteen tarkoitus on täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoite informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä ja yhtiön asiakaskuntaa

2. Rekisteröidyt

Rekisterissämme on yhtiön asiakkaita sekä yhtiön verkostoon kuuluvia kouluttajia ja asiantuntijoita.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja on kerätty

 • asiakassuhteen perusteella
 • toimeksiantosuhteen perusteella
 • henkilön suostumuksen perusteella

Henkilötietoja käytetään

 • asiakassuhteen hoitamiseen
 • palvelujen markkinointiin
 • toimeksiantojen hoitamiseen
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • tiliyhteystietoja
5. Rekisteröidyn oikeudet

Tämän selosteen tarkoitus on täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoite informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä ja yhtiön asiakaskuntaa

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu.

Oikaisumahdollisuus

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Suoramarkkinoinnin kielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointiin

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle, jos hänen mielestään rikomme lainsäädäntöä henkilötietoja käsiteltäessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
 • Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin yhtiön ulkopuolisille tahoille.
 • Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
7. Rekisteröinnin kesto

Henkilötietoja käsitellään aktiivisesti vain niin kauan kuin asiakas- tai toimeksiantosuhde kestää. Markkinointilistaltamme voi pyytää tietojen poistamista milloin tahansa.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät Huippuyhteisöt Oy:n toimihenkilöt.

9. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei luovuteta EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.