Työhyvinvoinnin  koulutukset

Hyvinvoiva työyhteisö koostuu hyvinvoivista työntekijöistä. Tee yhteisöstäsi Huippuyhteisö.

Voimaannuttava valokuva-koulutus

Voimaannuttava valokuva on palkittu, Miina Savolaisen kehittämä sosiaalipedagoginen menetelmä, jossa valokuvaa käytetään itsetuntemus- ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen. Koulutuksessa tutustutaan menetelmään teoriassa ja käytännössä.
Kenelle?
Koulutus soveltuu työnohjaajille, sosiaali- terveys- ja opetusalojen ammattilaisille sekä muille ihmisläheisissä ammateissa toimiville. Mukaan voi tulla koko työyhteisön voimin tai yksin. Osallistujilla ei tarvitse olla harrastuneisuutta valokuvauksessa.
Toteutus ja kesto
Yksi koulutuspäivä. Koulutuspäivään sisältyy harjoituksia, joita varten tarvitset n. 20-40 valokuvaa itsestäsi.

12 porrasta parempaan työyhteisöön-koulutus

Koulutuksessa opitaan inhimillinen, tehokas ja toimiva lähestymistapa työyhteisöjen tarkasteluun, tutkimiseen ja kehittämiseen. Koulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti vuorovaikutuksen kehittämiseen työyhteisössä.
Kenelle?
Koulutus soveltuu esimiehille, työnohjaajille, työyhteisön jäsenille, terapeuteille, ihmissuhdetyötä tekeville, hoito- ja kasvatushenkilöstölle ja kaikille, joita kiinnostaa oman itsensä kehittäminen ja tutkiminen.
Toteutus ja kesto
Yksi koulutuspäivä. Päivän aikana tutustutaan teoriaan, keskustellaan yhdessä ja käydään läpi osallistujien omia esimerkkitapauksia, sekä tärkeimpänä tehdään toiminnallisia harjoitteita ja viedään opittua käytäntöön.
Sisältö
  • Työelämän tikkataulu työkaluna työyhteisön kehittämiseen
  • Tutkiva ja reflektoiva työmalli
  • Työyhteisön kohtaava vuorovaikutus
  • Dialoginen vuorovaikutus työyhteisössä ja asiakassuhteessa
  • Ratkaisukeskeinen toimintamalli: ongelmista ratkaisuihin