Työnohjaus & Coaching

Kirkastetaan tavoitteet ja etsitään yhdessä parhaat keinot niiden saavuttamiseksi.

TIlaa työnohjaus tai Coaching sähköpostitse

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on työn ja työyhteisön toiminnan kehittämistä ennen kaikkea keskustelun keinoin. Työnohjauksessa ohjattavat tutkivat ja jäsentävät työtään yksilöinä, tiiminä tai kokonaisena työyhteisönä työnohjaajan avulla.

Mitä Coaching on?

Coaching on ohjausta, jossa valmentaja (coach) auttaa valmennettavaa kirkastamaan ja saavuttamaan tavoitteitaan. Coach kuuntelee aktiivisesti ja esittää kysymyksiä, joiden tarkoituksena on auttaa asiakasta löytämään omat voimavaransa ja tekemään oikeita ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Työnohjauksen ja Coachingin hyödyt tiimeille

Toimintamallit selkiytyvät

Ratkaisut haasteisiin löytyvät helpommmin

Ilmapiiri ja tiimityö paranevat

Roolit ja työnjako selkiytyvät

Työnohjauksen ja Coachingin hyödyt yksilöille

Työ on mielekkäämpää

Työmotivaatio kasvaa

Työilmapiiri paranee

Ammatillinen identiteetti selkiytyy

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on työn ja työyhteisön kehittämistä keskustelun keinoin. Työnohjaustuokioissa ohjattavat tutkivat ja jäsentävät työtään yksilönä, tiiminä tai kokonaisena työyhteisönä työnohjaajan avulla.

Mitä Coaching on?

Coaching on ohjausta, jossa valmentaja (coach) auttaa valmennettavaa kirkastamaan ja saavuttamaan tavoitteitaan. Coach kuuntelee aktiivisesti ja esittää kysymyksiä, joiden tarkoituksena on auttaa asiakasta oivaltamaan voimavaransa ja ottamaan ne käyttöönsä tavoitteiden saavuttamiseksi.
tiimeille

Työnohjauksen & Coachingin hyödyt tiimeille

Toimintamallit selkiytyvät

Ratkaisut haasteisiin löytyvät helpommmin

Ilmapiiri paranee

Roolit ja työnjako selkiytyvät

yksilöille

Työnohjauksen & Coachingin hyödyt yksilöille

Työmotivaatio kasvaa

Työ on mielekkäämpää

Työilmapiiri paranee

Ammatillinen
identiteetti selkiytyy

Millaisia vaihtoehtoja tarjoamme?

Coaching

Coaching on ohjausta, jossa valmentaja (coach) auttaa valmennettavaa kirkastamaan ja saavuttamaan tavoitteitaan. Sopii erityisesti asiantuntijoille sekä esimies- ja johtotehtävissä työskenteleville.

Johdon työnohjaus

Johdon työnohjauksen kohteena on yrityksen johtoryhmä. Tavoitteena on kehittää johtoryhmän sisäistä toimintaa, kommunikaatiota ja päätöksentekoa.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksesta hyötyvät erityisesti esimies-, johto- tai asiantuntijatehtävissä työskentelevät. Yksilötyönohjaus on myös arjen aikalisä jokaiselle, joka kaipaa ulkopuolista tukea ja näkemystä omaan työhönsä liittyen.

Uraohjaus

Uraohjaus on tarkoitettu työuran muutostilanteisiin, työpaikan vaihtajille ja uutta suuntaa työlleen etsiville. Uraohjauksen tavoitteena on selkeyttää ohjattavan valmiuksia, vahvuuksia ja toiveita uraan liittyen.

Yhteisötyönohjaus

Yhteisön työnohjauksessa kohteena on kokonainen työyhteisö esimies mukaan lukien. Työnohjaaja auttaa ensisijaisesti löytämään parhaat keinot perustehtävän toteuttamiseen, vuorovaikutuksen kehittämiseen ja yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjauksen kohteena ovat samankaltaisissa työtehtävissä toimivat henkilöt, jotka voivat tulla eri työyksiköistä. Oppiminen tapahtuu ryhmäläisten kokemusten jakamisen ja ryhmän sisäisen keskustelun kautta.

Tilaa työnohjaus tai Coaching sähköpostitse

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Millaisia menetelmiä koulutuksissa käytetään?

Koulutus on prosessi. Työskentelemme sosiokonstruktivistisen mallin mukaisesti, yhdessä keskustellen, nauraen, iloiten oivalluksista, työstäe nasioita ja tutkien teoriaa ja hyödyntäen uutta tietoa ja osaamista käytäntöön. Oppimiskäsityksemme on konstruktiivinen ja ratkaisuihin pyrkivä. Työskentelymallit ovat toisia ihmisiä kunnioittavia ja kohtaavia, yhteistä oivallusta kehittäviä, yhteisöllisiä ja kaikkien osaamista hyödyntäviä.

Miten voin räätälöidä juuri meille sopivan koulutuksen?

Soita tai lähetä sähköpostia meille, kerro mitä tarvitse ja haluat, tehdään yhdessä juuriSinulle ja Teille sopiva koulutuskokonaisuus, joka palvelee teidän tarpeitanne. Me hyödynnämme teidän tietotaitoanne ja annamme oman osaamisemme teidän käyttöönne.

Millainen lopputyö liittyy opiskeluun?

Lopputyössä kulminoituu sekä ryhmän yhteinen työskentely ja yhdessä oivaltaminen ja oppiminen. Lopputyöt tehdään yhdessä työstäen pientiimin tai koko koulutusryhmän kanssa. Jokainen auttaa jokaista, voit tuoda kysymyksesi toisten ratkaistavaksi, saat uusia oivalluksia ja pääset jälleen eteenpäin. Lopputyö on yhteinen prosessi, oivallamme ja opimme yhdessä.

Mitä tarkoittaa pienryhmätoiminta koulutuksessa?

Koulutusryhmä jaetaan yhteisen sopimuksen mukaan pienryhmiin, jotka toimivat koulutuksen ajan kunkin ryhmän jäsenen oppimisen tukemisessa ja auttamisessa koulutusjaksojen välillä. Myös lähipäivien aikana työskennellään paljon vaihtuvissa pienryhmissä ja jaetaan siten kunkin osaamista toisille ja työstetään uutta tietoa. Yhdessä onnistumme!

Missä voin hyödyntää koulutuksesta saamaani osaamista?

Asiakkaamme kokevat kehittyvänsä ihmisenä elämässä ja työntekijänä työssä. Koulutus vaikuttaa laaja-alaisesti joka elämän alueella. Asiakkaamme kokevat saavansa enemmän kuin osasivat odottaa. Käsitys työstä avartuu, samoin oman toiminnan kehittäminen auttaa työnhallinnan tunnetta. Asiakastyössä, työyhteisössä työntekijöiden kanssa, omassa perheessä ja henkilösuhteissa.