Työyhteisön kehittämis- ja muutoskoulutukset

Huippuyhteisöt on koulutus-, työnohjaus- ja coachingpalveluja tarjoava yritys. Olemme erikoistuneet sosiaali- ja terveysalan, sekä kasvatus- ja opetusalan vaatimuksiin. Monipuolisen osaamisemme ansiosta palvelemme myös muiden alojen toimijoita – niin yksilöitä kuin yrityksiä.

Kenelle?
Koulutus soveltuu esimiehille, työyhteisön jäsenille, ihmissuhdetyötä tekeville, työnohjaajille, terapeuteille, hoito- ja kasvatushenkilöstölle ja henkilöille, joita kiinnostaa oman itsensä kehittäminen ja tutkiminen.
Toteutus ja kesto
1 päivä. Koulutuspäivän työskentelymenetelminä käytetään teoriaan tutustumisen, yhteisten keskustelujen ja esimerkkien tutkimisen lisäksi erilaisia toiminnallisia harjoitteita ja käytäntöön viemistä. Koulutus sisältää koulutukseen osallistuvien omien esimerkkien läpikäymistä koulutuspäivien aikana.

12 porrasta parempaan työyhteisöön-koulutus

Koulutuksessa opitaan inhimillinen lähestymistapa työyhteisöjen tarkasteluun, tutkimiseen ja kehittämiseen. Koulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti työyhteisön vuorovaikutukseen.

Sisältö

Työelämän tikkataulutyökaluna työyhteisön kehittämiseen

Tutkiva ja reflektoiva työmalli

Työyhteisön kohtaava vuorovaikutus

Dialoginen vuorovaikutus työyhteisössä ja asiakassuhteissa

Ratkaisukeskeinen toimintamalli: haasteesta ratkaisuun