Yhteisöhoidon koulutukset

Yhteisöhoito on menetelmä, jossa yhteisö ja sen jäsenet saavuttavat yhteisen työn avulla yhdessä sovitut tavoitteet. Opi keinot, joilla saatte yhteisönne voimavarat parhaaseen käyttöön.

Esimerkkejä yhteisöhoidon koulutuksistamme

Yhteisöhoidon koulutus

Tutustutaan käytännönläheisesti yhteisöhoidon perusperiaatteisiin ja suunnitellaan hoidon soveltamista ja toteutusta osallistujien työyhteisöissä.
Kenelle?
Koulutukset on tarkoitettu esimiehille ja henkilöstölle, jotka ovat kiinnostuneita yhteisöllisen toimintamallin tuomisesta yksikköönsä.
Toteutus ja kesto
Koulutuksissa painottuu osallistujien oma aktiivisuus ja yhteistyö sekä koulutusryhmän sisällä että kouluttajan ja osallistujien välillä. Koulutus kestää yhden tai kaksi päivää.

Yhteisöhoidon lyhytkurssi

Prosessikoulutus, jonka tavoitteena on perehdyttää osallistujat yhteisöhoidon periaatteisiin ja menetelmiin ja rakentaa koko henkilöstön voimin niiden pohjalta toimiva yhteisö, joka pystyy parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan perustehtävän haasteisiin.
Kesto
Kuusi koulutuspäivää.

Yhteisöhoidon koulutus hoito-, kuntoutus-, ja kasvatusyhteisöille

Yhteisöhoito kuntoutus- ja kasvatusyhteisöissä tarkoittaa yhteisön tietoista käyttämistä apuna yksilön hoidollisten, kuntoutuksellisten ja kasvatuksellisten tavoitteiden saavuttamisessa. Yhteisöllisen toiminnan avulla koko henkilöstö ja myös asiakkaat saadaan sitoutumaan johdonmukaisiin käytäntöihin ja pelisääntöihin.
Kenelle?
Koulutus soveltuu mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja opetustyötä tekeville sekä kaikille erilaisten ryhmien kanssa työskenteleville, jotka haluavat työkaluja ymmärtää ja hallita ryhmäilmiöitä. Koulutus sopii hyvin myös työyhteisöille, jotka haluavat rakentaa ryhmästään toimivan tiimin.
Toteutus ja kesto
Yhteisöllisyys toimintamalliksi -koulutuksemme on käytännönläheinen ja se pureutuu suoraan yhteisön arkeen ja toimintaan. Koulutusjaksojen aihealueet ja menetelmät on valittu niin, että ne tukevat osallistujien mahdollisuuksia kehittää oman yhteisönsä toimintaa.Kaksivuotinen koulutus sisältää kymmenen kahden päivän pituista lähijaksoa, joiden aikana saat laadukasta ohjausta ja joiden välillä yhteisönne saa käytännössä kehittyä koulutuksen tavoitteita kohti. Koulutuksen laajuus on 25 opintopistettä.